support
Posted in Dokumentace

MojPetExpert.sk – prvotní nastavení

Prvotní nastavení PetExpert pro VetSoftware V2. 1) ověřte, že Vaše verze VetSoftware V2 je minimálně 2.4.1 build 6319 2) přihlašte se jako uživatel Administrator 3) v horním levém textovém menu zvolte Systém, dále Konfigurace aplikace 4) dále záložka G. Systémové konfigurace a pod-záložka J. Systém 5) v levém sloupci zvolte poslední pravé tlačíko PetExpert – […]