Posted in Dokumentace
support

MojPetExpert.sk – prvotní nastavení

Prvotní nastavení PetExpert pro VetSoftware V2. 1) ověřte, že Vaše verze VetSoftware V2 je minimálně 2.4.1 build 6319 2) přihlašte se jako uživatel Administrator 3) v horním levém textovém menu zvolte Systém, dále Konfigurace aplikace 4) dále záložka G. Systémové konfigurace a pod-záložka J. Systém 5) v levém sloupci zvolte poslední pravé tlačíko PetExpert – […]

Posted in Dokumentace
support

Přechod na nový účetní rok

VetSoftware.eu – metodický pokyn, přechod na nový účetní rok Důležité upozornění:​ pokud plánujete upravovat účty, resp. vystavovat doklady s datem v předchozím roce, musíte tyto změny vykonat v příjmových dokladech a fakturách ještě před nastavením číslování od 1. V opačném případě nebude zachována číselná řada Vašich dokladů. Pakliže před přechodem na nový účetní rok budete […]

Posted in Dokumentace, Instalace
support

Instalace licenčních klíčů online

Tento dokument popisuje instalaci licenčních klíčů v aplikaci VetSoftware.eu V2. Automatická instalace / aktualizace ze sítě Internet (pro verze programu 2.0.9 a vyšší!): 1) Před instalací nebo aktualizací licencí ze sítě Internet si prosím nejdříve u technické podpory VetSoftware ověřte, že vaše licenční klíče jsou připraveny pro tento druh instalace nebo aktualizace. V opačném případě […]

Posted in Dokumentace
support

Přechod na plátce DPH

Pro přechod z neplátce na plátce dph je nutno provést tyto úkony: Vstupte do programu administrátorským heslem.   Pokud máte v programu nastaveno rozdělené účetnictví: 1. Z lištového menu (vlevo nahoře) na hlavním okně programu otevřte volbu „Uživatelé / Uživatelské licence“ 2. V okně které se Vám zobrazí vyberte příslušného uživatele (lékaře, majitele zboží), stiskněte […]

Posted in Instalace
support

Přenos VetSoftware do nového počítače

Pokud potřebujete přenést Vaši instalaci VetSoftware V2 ze starého do nového počítače, můžete postupovat podle videa níže. Video popisuje přenos pro instalace na jednom počítači, pakliže pracujete v lokální síti je možné obdobným způsobem přenést serverovou část. Klientské PC se pak ale musí přenastavit dle nového serveru.

Posted in Dokumentace, GDPR
support

Filtrování neaktivních klientů

Filtr neaktivních klientů. Otevřeme modul: „Ordinace“ a zvolíme záložku: „Vyhledávání“. Záložka: „Filtr neaktivních klientů“ slouží k vyhledání klientů podle datumu posledního nákupu, nebo záznamu v kartě libovolného ordinačního modulu (Vyšetření, Vakcinace, Odčervení, Operace, Hospitalizace). Filtrování klientů bez nákupů a záznamů v kartách ordinačního modulu. Zaškrtávací pole: „Klienti bez zdravotních záznamů a nákupů“ slouží k vyhledání […]

Posted in Dokumentace, GDPR
support

Anonymizace/vyřazení klientů a pacientů

Anonymizace (vyřazení z kartotéky) klienta (pacientů). V modulu „Kartotéka“ vyhledejte klienta u kterého chcete provést změny. Po označení vybraného klienta kurzorem v tabulce stiskněte tlačítko „Karta klienta“. Na kartě klienta zvolte tlačítko „F12 Ochrana osobních údajů klienta“. V nastaveném okně lze upravit: „Důvod uchování identifikačních údajů klienta“, „Datum provedení zápisu důvodu“, anonymizaci případně vyřazení klienta […]

Posted in Dokumentace, GDPR
support

Základní informace k GDPR

Základní informace o GDPR legislativě v rámci VetSoftware V2. poslední aktualizace: 24.7.2018 Tento text obsahuje základní informace o problematice GDPR ale vzhledem k její komplexnosti se nejedná o konkrétní návod nebo jasné instrukce, v případě nejasností důrazně doporučujeme se o GDPR více informovat. Upozornění: podporované verze VetSoftware V2 mají označení verze 2.3.X a vyšší, nižší […]