Ceník produktů a služeb VetSoftware pro Českou a Slovenskou republiku.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Licence START
Základní verze START obsahuje kompletní medicínskou část včetně kartotéky a základní ekonomické funkce. Je ideální pro začínající kliniky nebo samostatné lékaře případně pro zákazníky, kteří začínají s používáním software v běžné praxi.
3.800 Kč / 150 Eur
Lékařská licence
Umožňují plnohodnotnou práci v programu, vlastník lékařské licence je oprávněn vystavovat doklady svým jménem. V programu je nutná minimálně jedna licence lékaře, maximální počet není omezen.
10.900 Kč / 450 Eur (první licence)
7.600 Kč / 295 Eur (každá další licence)
Uživatelská licence
Jsou podřízeny lékařským licencím, vlastník uživatelské licence se po přihlášení do programu přiřadí k vybrané lékařské licenci a jejími údaji vystavuje doklady v programu.
4.500 Kč / 175 Eur (první licence)
3.200 Kč / 125 Eur (každá další licence)
Technická podpora a aktualizace *
Roční poplatek za technickou podporu a softwarové updaty je počítán jako procentní částka z celkové ceny zakoupených licencí.
15 %

Členská zľava SAVLMZ 10% – platí pre všetkých riadnych členov SAVLMZ

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH 21% – zákazníkům – plátcům DPH není v rámci EU hodnota DPH započítávána.

* Technická podpora je platná pro daný rok v jakém byla služba zakoupena, pakliže zákazník neměl službu v předchozích letech zakoupenu, doplácí se poplatky za softwarové updaty vydané v těchto letech od roku 2011. Pakliže má zákazník službu zakoupenu, cena služby, pokud nedošlo ke změně počtu licencí, je navyšována o index 5% ročně z ceny služby za předchozí rok.