VetSoftware ve verzi 2.4.1 build 6300 a další umožňuje elektronickou on-line komunikaci s laboratoří LABOKLIN s.r.o.

V tomto návodu získáte základní informace k prvotnímu nastavení komunikace a popis způsobu použití ve VetSoftware.

Prvotní nastavení – záložka „Konfigurace připojení“

Před samotným nastavením si prosím vyžádejte u obchodního zástupce LABOKLIN s.r.o. přístupové údaje které budete následně k nastavení potřebovat.

Přihlašte se do programu jako uživatel a po výběru jakéhokoliv pacienta (u něhož máte uvedeno pohlaví, druh a plemeno) přejděte na kartu „U. Laboklin“ a dále zvolte záložku „Konfigurace připojení„.

Vlevo nahoře vyberte ekonomický subjekt (pokud ve VetSoftware používáte více ekonomických subjektů, musí každý mít své vlastní nastavení).

Tlačítkem „Nová věta“ vytvořte prvotní nastavení přístupových údajů které se uloží do databáze. Do následujících polí zadejte tyto údaje:

  • Užívateľské meno (username): dodané od LABOKLIN
  • Heslo (password): dodané od LABOKLIN
  • Email: vložte emailovou adresu vybraného ekonomického subjektu (registrovanou v LABOKLIN)

Uložte nastavení klávesou „Uložit“.

V pravé části okna pak tlačítkem „Editovat“ zpřístupníte pole URL kam vložte hodnotu:  https://rest.laboklin.com/api/v1/ (včetně konečného lomítka).
Ostatní parametry neupravujte. Jsou již ve výchozím stavu nastaveny. Pokud chceme odstranit vytvořené spojení s LABOKLIN, stačí v poli URL cestu vymazat. Ostatní nastavení mohou zůstat. 
Uložte nastavení klávesou „Uložit“.

Následně klávesou „Test připojení“  v levé části okna otestujte připojení. Pokud obdržíte chybu s kódem 403 nebo 401, ověřte zadané údaje k Vašemu účtu nebo kontaktujte technickou podporu LABOKLIN pro ověření Vašich kontaktních údajů.


ukázka chybového hlášení

Prvotní nastavení – záložka „Nastavení kódů pro žádanku“

Po úspěšném ověření komunikace je nutné v této záložce nastavit párovací kódy mezi systémovými tabulkami LABOKLIN a VetSoftware. Jedná se o tabulky pro: druhy, pohlaví a plemena.

V horní části okna v tabulkách jsou v prvním sloupci vypsány kódy LABOKLIN, ve druhém sloupci pak názvy příslušných hodnot.
Kód LABOKLIN pak vkládejte do tabulky ve spodní části okna do prvního sloupce k vybraným hodnotám tak, že příslušné pole otevřete kliknutím myši. Každé vložení kódu potvrďte prosím klávesou ENTER aby se zápis uložil do databáze.

Tímto způsobem si nastavte všechny druhy a pohlaví, které máte v programu VetSoftware uvedeny. Tyto údaje slouží pak pro všechny pacienty. Pro snadnější orientaci lze názvy přeřadit abecedně kliknutím myši na záhlaví příslušné tabulky s hodnotou „Název“.
Při prvotním nastavování uvedených kódů nebude ještě přístupná tabulka plemen LABOKLIN, protože v tuto chvíli nejsou ještě plemena u vybraného druhu nafiltrována. Po následném překliknutí na kartotéku a zpět, již plemena pro příslušný druh vybraného pacienta program nastaví.

Pokud při další práci s programem nebudou u vybraného pacienta tyto tři údaje nastaveny (druh, pohlaví, plemeno), nebo nebudou u těchto údajů ve VetSoftware příslušné kódy LABOKLIN  budete upozorněni hlášením a bude třeba chybějící údaje doplnit. Tomuto nastavení věnujte prosím pozornost. Podle uvedených údajů LABOKLIN vyhodnocuje výsledky laboratorních vyšetření.


ukázka nastavení druhu „pes“ a pohlaví „kastrovaný samec“

Tato akce je jednorázová a při běžném používání už není nutné kódy měnit.


pokud není některý údaj z tabulek zadán pro párování, pak se v případě pokusu o vytvoření žádanky pro vybraného pacienta zobrazí výše uvedené informační hlášení (příklad: plemeno kočky: britská)

Napsat komentář