Pro práci se žádankami a výsledky je nutné provést prvotní nastavení podle návodu zde.

Veškerá práce se žádankami a výsledky se provádí v modulu „Ordinace“ v záložce „U. Laboklin“ a listech „Vytvoření žádanky“ a „Kontrola reportu“.
Záložka „U.Laboklin“ se zpřístupní vždy až po vybrání pacienta v kartotéce.

Vytvoření žádanky

Před vytvořením žádanky je nutno provést záznam o vyšetření v kartě pacienta (Ambulance / Vyšetření) kam se později laboratorní výsledky uloží.
Po vybrání pacienta v kartotéce a otevření záložky „U.Laboklin“ se nastaví list „Vytvoření žádanky“. Pokud nejsou u pacienta uvedeny povinné údaje (pohlaví, druh, plemeno) program nastaví hlášení po jehož potvrzení se automaticky přepne do listu „Nastavení kódů pro žádanku“ a očekává doplnění chybějících údajů.

Pro vytvoření žádanky je nutno vybrat z rozbalovacího seznamu „Vyberte id vyšetření“ v levém horním rohu listu datum a čas vyšetření ke kterému se laboratorní výsledek vztahuje. Dále nastavíme datum odběru vzorku (ve výchozím stavu je vždy nastaveno aktuální datum, které lze pochopitelně změnit).

Po výběru příslušného formuláře a kategorie LABOKLIN se v levé straně listu vyfiltrují příslušná laboratorní vyšetření. Zaškrtnutím pak jednotlivé služby vkládáme do žádanky. Pokud chceme nějakou službu odebrat, zaškrtnutí zrušíme. Během výběru jednotlivých služeb program vytváří na pravé straně listu jejich seznam včetně cen a součet celkové ceny za službu.

Tento seznam a ceny jsou automaticky aktualizovány ze serveru LABOKLIN na základě Vašeho uživatelského účtu který u LABOKLIN máte.
Do pole pro poznámku lze zapsat libovolný text, který se vytiskne na žádanku.
V pravé spodní části okna je pak povinné vybrat typ vzorku a případně zadat možnost vytvoření a zaslání účtu za laboratorní vyšetření laboratoří nebo výsledku vyšetření přímo klientovi.


ukázka vytvoření žádanky

Po vybrání požadovaných služeb odešlete žádanku kliknutím na tlačítko „Odeslat žádanku“. Program zobrazí okno s údaji pro hlavičku žádanky k případné kontrole správnosti s možností odeslat, nebo odeslaní zrušit (tím se nezruší žádanka a vybrané služby, pouze umožní její další editaci. Skutečné zrušení celé žádanky se provádí tlačítkem „Storno žádanky“).

Po odeslání žádanky se zobrazí průvodní protokol a dialogové okno s možností tisku čárového kódu daného vzorku. Vytisknutí vygenerovaného čárového kódu žádanky lze kdykoliv provést i v listě  „Kontrola reportu“ výběrem příslušné žádanky v tabulce a stiskem tlačítka „Vygenerovat ean“.


protokol a čárový kód k tisku

Kontrola reportu

List „Kontrola reportu“ slouží pro zobrazení výsledků laboratorních vyšetření a ověření aktuálního stavu odeslaných žádanek a jejich stav zpracování.

V horní části obrazovky je tabulka se  seznamem odeslaných žádanek vybraného pacienta, jejich základní údaje a aktuální stav zpracování. Tato tabulka se automaticky aktualizuje při každém vyšetření v záložce „Ambulance – Vyšetření“ .
Rozbalovacím seznamem: „Vyberte stav objednávky“ můžeme omezit zobrazené žádanky podle aktuálního stavu zaslaného od LABOKLIN. V výchozím stavu jsou v tabulce zobrazeny všechny žádanky. Pokud zaškrtneme volbu: „Všichni pacienti“, tabulka se aktivuje a zobrazí žádanky všech pacientů v období od datumu které lze nastavit v okně: „Období od“ až do aktuálního data. Výchozí nastavení je 20 dní zpět od aktuálního datumu.
V dolní části listu se zobrazují laboratorní výsledky vybrané žádanky. Pomocí tlačítek „Tisk výsledku“, „Vygenerovat ean“ a „Tisk žádanky“ lze provádět uvedené akce u žádanky která je vybrána v horní tabulce.
Pokud je k dispozici výsledek laboratorního vyšetření, je automaticky zobrazen i v chorobopisu daného pacienta.

přehled zaslaných žádanek

Napsat komentář