Prvotní nastavení

Pokud nemáte provedeno základní nastavení Vašeho účtu pro MojPetExpert.sk, proveďte je podle návodu zde.

Pro jednodušší evidenci plateb doporučujeme, vytvořit další pokladnu a úhrady uzavírat do této pokladny. Novou pokladnu vytvoříte v modulu Katalogy, záložka A. Úprava katalogů, v rozbalovacím menu vyberte Pokladny a klávesou F5 vytvořte novou.

Každý pacient, ke kterému budete využívat rozhraní pro MojPetExpert (dále jako MPE) musí mít ve své kartě nastaveno číslo čipu a číslo pojištěnce, bez těchto údajů není komunikace dovolena.


chyba čipu pacienta

Odesílání pojistných událostí

Veškerá práce se správou pojistných událostí se odehrává v modulu „Ordinace“, záložka „E. Pokladna“ tlačítkem „F1 PetExpert“ v levé spodní části okna. Kliknutím na toto tlačítko vždy nejprve dojde k načtění údajů o pacientovi ze serveru MPE a zobrazí se dialog s údaji v databázi VetSoftware, uživatel musí tlačítkem vždy odsouhlasit shodu údajů.

Po výběru otevřeného účtu a potvrzení shody údajů pacienta se zobrazí hlavní dialog MPE.

 


dialog vytvoření nebo výběru pojistné události MPE

Vytvoření nové pojistné události

V zobrazeném dialogu zaškrtněte položku „Vytvořit pojistnou událost“ a do pole „Název pojistné události“ zadejte název, kterým chcete danou událost identifikovat (jedná se o identifikaci pro vaši potřebu) a vyberte vyšetření, ke kterému se pojistná událost vztahuje.

Upozornění! Pokud máte zájem pouze o kalkulaci, bez závazné pojistné žádosti, zaškrtněte červeně označené pole „Požaduji jen kalkulaci„. V takovém případě ale dojde k zablokování dané částky na kreditu který v MPE máte, doporučujeme tedy následně událost potvrdit nebo zrušit.

Do pole „Detail nové pojistné události“ pak můžete uvést doplňující údaje které nejsou součástí odesílaného vyšetření.

Tlačítkem „F2 Pokračovat“ zaregistrujete novou pojistnou událost a o případném plnění budete informováni po odeslání.

Upozornění! V závislosti na rychlosti internetového připojení a zatížení serveru může odesílání trvat 60 vteřin i déle.

 

Odeslání do již existující pojistné události

Pokud již existuje pojistná událost do které odesíláte další údaje k případu (položky otevřeného účtu a základní informace z daného vyšetření), po potvrzení schody údajů pacienta systém zobrazí dialog s výběrem požadované akce:


dialog s výběrem v případě již existující pojistné události

 

V tomto dialogu můžete první volbou vytvořit novou pojistnou událost, nebo odeslat další vyšetření a účet k existující událostí (postup je uveden výše).

Ostatní volby mají následující funkce:

Potvrzení incidentu“ finálně potvrdíte pojistnou událost (pokud se jednalo jen o kalkulaci)
Obnovení incidentu“ odešlete žádost na server MPE s požadavkem na získání aktuálního stavu události (pokud se například jedná o ruční zpracování)
Zrušení incidentu“ daný incident zrušíte (pokud se jednalo jen o kalkulaci)


aktuální stav události v pravé dolní části panelu „E. Pokladna

Doklad a jeho tisk:

Autorizovaná částka pojišťovnou je ve skupině 0 DPH, z tohoto důvodu je možné ji uvést pouze na typu dokladu – faktura. V okamžiku vytvaření daňového dokladu se ověřuje případné párování dokladu na pojistnou událost. Pokud je doklad vázan na pojistnou událost je automaticky změnen na typ – faktura.

Na uzavřeném dokladu (na neuzavřeném dokladu se údaje netisknou!) jsou v poli poznámka uvedeny jednotlivé částky, viz. obrázek níže:

Informace o odesílané částce za úhradu pro registr eKasa

Uživatelé,

  • kteří nemají fiskální tiskárnu BOWA (přímo napojenou na VetSoftware), tedy používají externí pokladny, nebo virtuální pokladnu atd. = NENÍ zde přímá komunikace mezi VetSoftware a eKasa mohou zapisovat do pole úhrady dané faktury libovolnou částku manuálně. To znamená, že doklad pro klienta by měl být vystaven na sumu spoluúčasti.
  • kteří mají BOWA eKasa zařízení, které je fyzicky připojeno přes USB kabel se odesílá v položce úhrada faktury JEN částka hrazená klientem (spoluúčast), NE celá částka faktury.

Vlastní daňový doklad – faktura respektive celková částka, spoluúčast i částka hrazenou PetExpert se nemění v závislosti na způsobu registrace do systému eKasa.

 

Údaje odesílané z daného vyšetření:

  • klinické vyšetření
  • anamnéza
  • suspektní diagnózy
  • diagnózy

 

 

Napsat komentář