VetSoftware.eu – metodický pokyn, přechod na nový účetní rok

Důležité upozornění:​ pokud plánujete upravovat účty, resp. vystavovat doklady s datem v předchozím roce,
musíte tyto změny vykonat v příjmových dokladech a fakturách ještě před nastavením číslování od 1. V
opačném případě nebude zachována číselná řada Vašich dokladů.

Pakliže před přechodem na nový účetní rok budete provádět inventuru skladů, přečtěte si prosím pozorně
kapitolu 11.3.1 uživatelského manuálu a především pak části 11.3.1.1 věnované vytváření inventurního
soupisu pokud máte stále otevřené účty klientů a kapitolu 11.3.2.1 věnovanou možnostem nastavení
zobrazování finanční zásoby skladu.

Krok 1 – záloha Vaší databáze
S největší pravděpodobností máte nastavené automatické zálohování Vaší databáze, v každém případě
Vám ale důrazně doporučujeme provést manuální zálohu na externí médium, například USB klíč. Pokud si
nejste jisti, podrobné informace o zálohování naleznete v uživatelském manuálu v kapitole 9 (strana 30).

Krok 2 – provedení skladové inventury
Před samotným přechodem doporučujeme provést provedení inventury skladu. Popis vytvoření inventury
naleznete v uživatelském manuálu v kapitole 11.3.1.
Pakliže máte v systému neuzavřené účty, je nutné ještě před vytvořením inventurního soupisu změnit
jejich datum v hlavičce na období mimo vlastní inventurní soupis (viz. kapitola 11.3.1.1).

Krok 3 – do programu se přihlašte jako uživatel Administrátor

Krok 4 – spuštění přechodu na další období
Po přihlášení vyberte v horním textovém menu „Databáze“, a vyberte volbu „Přechod na nové období“.
Po potvrzení jistícího hlášení Vetsoftware V2 vykoná zálohu Vaší databáze. Pokud máte nastavené
ukládání záloh na externí médium (USB klíč a pod.), musí být toto médium připojené k počítači, resp.
budete nuceni vybrat místo v počítači, kam bude záloha vykonána.
Pokud byla záloha úspěšně vytvořena, otevře se okno ve kterém musíte vybrat konkrétní akci. Kliknutímzaškrtněte poslední volbu „Nastavit číslování příjmových dokladů od 1.“
Po kliknutí budete programem dotázáni na výběr subjektu, pro která se má číslování nastavit na 1. Na
výběr bude seznam lékařských licencí, které v programu máte, případně název ordinace. Zvolte ten
subjekt, jakým vystavujete Vaše daňové doklady a klikněte na „Pokračovat“.
Program se vrátí do původního okna s výběrem akce, nyní jen kliknutím na tlačítko „F2 Proveď“ nebo
stiskem klávesy F2 akci dokončíte.

Poznámka:​ pokud vystavujete daňové doklady více subjekty, musíte krok 3 zopakovat a vždy vybrat další
subjekt pro nastavení dokladů na 1.

V případě nejasností si prosím stáhněte uživatelský manuál v českém nebo slovenském jazyce na
následujících odkazech:
– česká verze: ​http://www.vetsoftware.eu/?id=8&lang=cz&act=download&document=V2-uzivatelskymanual_cz.pdf
– slovenská verze: ​http://www.vetsoftware.eu/?id=8&lang=cz&act=download&document=V2-uzivatelskymanual_sk.pdf

Napsat komentář