Anonymizace (vyřazení z kartotéky) klienta (pacientů).

V modulu „Kartotéka“ vyhledejte klienta u kterého chcete provést změny.

Po označení vybraného klienta kurzorem v tabulce stiskněte tlačítko „Karta klienta“.

Na kartě klienta zvolte tlačítko „F12 Ochrana osobních údajů klienta“.

V nastaveném okně lze upravit: „Důvod uchování identifikačních údajů klienta“, „Datum provedení zápisu důvodu“, anonymizaci případně vyřazení klienta (pacientů) z kartotéky.

V defaultu je u všech klientů nastaven důvod: „Neuvedeno !“ a aktuální datum.

Ke kontrole veškerých identifikačních údajů klienta které obsahuje program lze otevřít náhled tlačítkem: „F9 Export osobních údajů“.

Z tohoto okna lze stiskem tlačítka „F3 Uložit do souboru“ provést vytvoření souboru s libovolným názvem (v defaultu program nabízí: „client_data_AK_xxxx.txt“(přičemž xxxx je id vybraného klienta) do libovolného adresáře (v defaultu program nabízí adresář: v2/files).

Pokud měníme pouze důvod uchování dat, nebo datum, nezaškrtáváme žádnou z nabízených variant anonymizace (vyřazení) pouze uzavřeme toto okno tlačítkem: „F2 Uložit“.

Samotnou anonymizaci provedeme zaškrtnutím volby: „Anonymizace klienta“ a stisknutím tlačítka „F2 Uložit“. Program ještě nastaví jistící hlášení pro případ že chceme akci odvolat.

Po provedení anonymizace program změní příjmení klienta na kód AK_xxxx (xxxx = id klienta). Pod tímto kódem pak budeme klienta vyhledávat v kartotéce. Je nutné, aby si jej klient zapamatoval. Kód je možno editovat v kartě klienta v poli: „Příjmení“. Ostatní osobní údaje klienta budou z databáze vymazány !

Pokud chceme anonymizovat i pacienty které jsou k vybranému klientovi přiřazení, zaškrtneme i volbu: „Anonymizace pacientů vybraného klienta“. V tomto případě bude jméno pacienta nahrazeno kódem AP_xxxx (xxxx = id pacientů).

Chceme-li klienta vyřadit z kartotéky zašrtneme volbu: „Vyřazení klienta z kartotéky“ a zvolíme akci. Program provede anonymizaci (jak je popsáno výše) a vyřadí klienta (případně i jeho pacienty) z kartotéky. Napříště již nebude možnost klienta v kartotéce vybrat. Jeho osobní údaje budou anonymizovány, ale nedojde k vymazání z databáze aby nebyly porušeny statistické údaje, kterých je klient (jeho pacienti) součástí.

Napsat komentář