Základní informace o GDPR legislativě v rámci VetSoftware V2.
poslední aktualizace: 24.7.2018

Tento text obsahuje základní informace o problematice GDPR ale vzhledem k její komplexnosti se nejedná o konkrétní návod nebo jasné instrukce, v případě nejasností důrazně doporučujeme se o GDPR více informovat.


Upozornění:
podporované verze VetSoftware V2 mají označení verze 2.3.X a vyšší, nižší verze podporu GDPR neobsahují, v případě zájmu o aktualizaci Vaší instalace nás kontaktujte.

Nové povinnosti plynoucí z nařízení GDPR jsou komplexním procesem jehož hlavním cílem je ochrana osobních dat Vašich klientů a zákazníků které v rámci provozování Vašeho podnikání ukládáte a zpracováváte.

V závislosti na velikosti Vaší praxe doporučujeme provést alespoň základní analýzu jaká osobní data, v jakém rozsahu, jakým způsobem a kde ukládáte.

Pravidla GDPR navíc rozšiřují termín osobní údaj na takové údaje, které mohou sloužit k identifikaci dané osoby, v určitém pohledu se tedy jedná prakticky o jakýkoliv údaj nebo jejich kombinaci.

Podnikatelé se tak dostávají do pozice tzv. správce tedy osoby, která pořizuje a spravuje osobní data. Dle toho je Vaší povinností analyzovat a určit, jaká data, jak, kde a po jakou dobu ukládáte (v tomto směru je nezbytné myslet také na provádění zálohovaní).

Dobu, po jakou data ukládáte, resp. dobu po které by jste tyto neaktivní údaje měli anonymizovat nebo smazat může ovlivnit velké množství faktorů, např.:

  • zákonné povinnosti (např. nutnost evidence osob kterým jste prodali látky na bázi opiátů, zákon o účetnictví)
  • smluvní faktory: např. u pacienta kterému byla provedena vakcinace s roční platností)

Po analýze těchto faktorů je doporučeno vytvoření interních pravidel v rámci kterých budete neaktivní data z Vašich záznamů (nejedná se zde jen o databázi V2 případně jiné software ale i papírová evidence atd.) odstraňovat.

V2 v první verzi s označením 2.3.1 s podporou GDPR nabízí dvě základní funkce na filtrování Vašich dat dle vybraných kritérií s možností následné anonymizace nebo vyřazení.

Odkazy na popis jednotlivých funkcí naleznete níže, důrazně doporučujeme si oba pečlivě prostudovat před spuštěním a použitím, některé operace např. anonymizace jsou nevratným krokem!

Anonymizace a vyřazení klienta a pacienta v jejich kartě (odkaz: Anonymizace/vyřazení klientů a pacientů)
Filtrování klientů podle jejich aktivity s možností hromadné anonymizace nebo vyřazení (odkaz: Filtr neaktivních klientů)

Napsat komentář